Projekty UE

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Anneberg Transpol Int. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Mikroinstalacja fotowoltaiczna Anneberg Transpol Int. Sp. z o. o.” o wartości 221.554,00 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 89.900,00 zł.

Cele realizacji projektu

Cele realizacji projektu stanowią budowa farmy PV, produkcja energii elektrycznej pochodzącej z czystego i odnawialnego źródła energii, stworzenie lokalnego źródła energii i rozproszenie źródeł energii, zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym, wzrost efektywności energetycznej, zmniejszenie uciążliwości produkcji energii elektrycznej dla środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery), rozwój prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganie zysków, wypełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego UE (udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym) oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Efekty projektu

Główne efekty projektu stanowić będą utworzenie instalacji PV o mocy 49,715 kWp, która produkować będzie rocznie ok. 46,5 MWh energii elektrycznej rocznie. Energia ta zastąpi energię produkowaną w konwencjonalnych źródłach, co będzie oznaczało zmniejszenie emisji CO2 o ok. 37,479 kg/rok.